#+48 (81) 307 04 04 #biuro@synovial.pl

dr Małgorzata Mazurek

Małgorzata Mazurek – ZnanyLekarz.pl

pobrane-1

 

 

W celu umówienia lub odwołania wizyty kontakt: tel. 81 307 04 04

 • dyplomowany dr psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego posiadający dodatkowe uprawnienia pedagogiczne
 • terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w trakcie certyfikacji
 • absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • uczestnik licznych konferencji naukowych, szkoleń z zakresu psychologii rozwoju człowieka
 • prowadzi warsztaty i zajęcia z zakresu kompetencji społecznych
 • autorka publikacji w czasopismach psychologicznych i medycznych z zakresu relacji interpersonalnych oraz rozwoju osobistego
 • psycholog transportu wpisany pod numerem: LL – 326 do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

Pracuje z młodzieżą szkolną (młodzież od 16 roku życia) oraz dorosłymi w gabinecie w Lublinie oraz on-line. 

Uwaga: na pierwszym spotkaniu/ konsultacji psychologicznej (w przypadku osoby niepełnoletniej) konieczna jest obecność co najmniej jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych.

Zainspirowana psychologią pozytywną pracuje nad poprawą jakości życia każdego człowieka bez względu na jego wiek, stan zdrowia czy trudności, zbliżając go w ten sposób do upragnionego celu. Poprzez rozwój osobisty pacjent/klient otrzymuje możliwość stania się ekspertem w sprawie pokonywania własnych kryzysów osobistych; małżeńskich, rodzinnych oraz zawodowych.

Jako psycholog zamiłowanie naukowe jednoczy z doświadczeniem w praktyce psychologicznej oraz terapeutycznej. Jej praca z pacjentem/ klientem opiera na wykorzystaniu współczesnej wiedzy i możliwości płynących z praktyki pochodzącej z różnych nurtów terapeutycznych,  które to nieustannie rozwija dzięki uczestnictwu w konferencjach naukowych, szkoleniach oraz kursach o tematyce psychologicznej i psychoterapeutycznej.

W ramach pomocy psychologicznej i terapeutycznej udziela wsparcia w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz emocjami, które im towarzyszą m.in.: w sytuacji rozwodu, podczas żałoby; doświadczania choroby, w tym z radzeniu sobie z niepłodnością, w trudnych doświadczeniach trudnych z obszarów psychologii pracy jak: mobbing, wypalenie zawodowe, zmiana pracy oraz podczas przeżywania innych bolesnych doświadczeń aktualnych i przeszłych.

W pracy psychologicznej kieruje się przede wszystkim dobrem drugiego człowieka oraz etyką zawodową, do której należy m.in. zachowanie tajemnicy zawodowej, a w gabinecie staram się stworzyć przyjazną atmosferę sprzyjającą przełamywaniu własnych oporów oraz umożliwiającą podjęcie efektywnej pracy nad zgłaszanymi trudnościami. W trakcie sesji oprócz standardowych technik pracy wykorzystuje również metody warsztatowe, zadania domowe oraz korzysta z diagnostycznych testów psychologicznych.

Zakres udzielanych świadczeń

 • konsultacje psychologiczne
 • terapia indywidualna młodzieży szkolnej (od 16 roku życia) oraz osób dorosłych
 • diagnostyka osobowości oraz predyspozycji zawodowych
 • terapia on-line

Zakres problematyczny

 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju (m.in. depresja)
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • radzenie sobie ze stresem
 • kryzys emocjonalny
 • wypalenie zawodowe
 • zachowania autodestrukcyjne młodzieży
 • pomoc psychologiczna osobom współuzależnionym oraz z tzw. syndromem DDA
O nas

Kim jesteśmy?   Jako SYNOVIAL Laboratorium PsychoTechniczne oferujemy Państwu szeroki zakres usług z działu PSYCHO oraz z działu TECHNICZNE. Jesteśmy prężnie rozwijającą...

Czytaj więcej
Napisz do nas

Umów spotkanie

Zostaw swój numer telefonu a skontaktujemy się z Tobą!